Chiến Lang Wolf Warriors

Chiến Lang – Wolf Warrior: Lãnh Phong là một người trong tổ chức chống khủng bố và bạo động. Nhưng trong một lần thực thi nhiệm vụ của tổ chức, anh đã bị khai trừ khỏi đội do trái lệch […]

Estatus:
Hoàn thành

Director:
Wu Jing,

Nacionalidad:

Año:

Tiempo:
90 phút

Calidades:

Idioma:

Género:
Acción, Animación, Artes marciales, Dubtitles, Mejores películas, Película en 20015, Series,

Vistas:
359

Tarifas (0 lượt)

Chiến Lang

Trama

Chiến Lang – Wolf Warrior: Lãnh Phong là một người trong tổ chức chống khủng bố và bạo động. Nhưng trong một lần thực thi nhiệm vụ của tổ chức, anh đã bị khai trừ khỏi đội do trái lệch cấp trên, đánh chết phần tử khủng bố và vô tình được trung đội đặc biệt tên Chiến Lang tiếp nhận

Comentario Chiến Lang: